Levs Šļahters

Foto

Dzimis 1925. gada 25. oktobrī dzīvo Grodņā

 • Ļevs Šļahters: Pirmie iespaidi par Grodņu

  Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par Grodņas iedzīvotājiem? Vai cilvēki te bija citādāki, salīdzinot ar Magadanu?

  Vai šeit?

  Jā, šeit.

  Tagad es tā īsti nezinu, ko pateikt. Jūs laikam …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Dzīvesvieta un ikdiena, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Mācības skolā. Izslēgšana no pionieriem

  Jā, biju pionieros. Kad mēs tajā laikā mācījāmies vēsturi, tad vajadzēja grāmatās izsvītrot vai aizkrāsot atsevišķas vietas. Tā lika darīt.

  Vai tiešām lika aizkrāsot mācību grāmatās? …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Skola, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Par padomju varu

  Mums bija kaimiņš, viņš tajā laikā nēsāja nozīmīti – GDA – «Gatavs darbam un aizsardzībai». Viņam bija 1. un 2. pakāpe, sporta nozīmīte. Un vēl viņš gribē …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Kara laika ikdiena

  Visādi bija kara laikā. Mēs braucām ar ragaviņām. Bija lodlampa, galdnieka instrumenti. Vajadzēja kādam salodēt, tur bija daudz sieviešu. Viņām bija jāpalīdz. Vajadzēja kaut ko sakniedēt, vēl …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Kara norise, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Pārcelšanās uz Grodņu

  Kāpēc Jūs nolēmāt pārcelties uz Grodņu?

  Es Jums stāstīju, ka tas bija tajā laikā, kad sievietes strādāja pārtikas kombinātā par meistarēm maiņās. Mēs ar viņiem sadraudzējāmies. Tas bija apmēram …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Dzīvesvieta un ikdiena, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Atvaļinājums Ukrainā

  Un mēs braucām atvaļinājumā.

  Uz kurieni?

  Ar sievu.

  Bet uz kurieni?

  Viņai brālis bija Ukrainā. Braucām pie viņa. Viņi mani nebija redzējuši. Es viņus nepazinu. Vajadzēja iepazīties. Atvaļ …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Dzīvesvieta un ikdiena, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Attieksme pret valsti. Ieslodzītie Magadanā

  Pēkšņi vienā brīdī sāka izsekot ģeologus vai pazemināt viņus amatā – es visus sīkumus gan nezinu. Atveda viņus visus pie manis strādāt. Bija arī viens profesors, doktors laikam. Viņam …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Tēvs un viņa ģimene

  Mans tēvs bija no Belostokas guberņas, no Vasiļkovo ciema.

  Kā viņš nokļuva Vjatkā?

  Vjatkā viņš nokļuva, kad viņam bija 20 gadu, nē – 19 gadu. Viņu iesauca Polijas armijā. Bet 192 …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Ģimene, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Diētiskā ēdināšana rūpnīcā

  Kas tajā laikā no ēdieniem skaitījās delikatese? Kaut kas tāds īpašs?

  Tajā laikā man bija kuņģa čūla, un tad es rakstīju iesniegumu. Rūpnīcā bija diētiskā ēdnīca. Vienu reizi trijos mēne& …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Kara norise, Levs Šļahters

 • Ļevs Šļahters: Tautas ienaidnieki

  Man tēvs nosēdēja cietumā piecus gadus. Viņš par to nebija dusmīgs uz Staļinu. Viņš domāja, ka Staļins ir maldināts. Daži bija nikni uz Staļinu. Nu, jā, ko tur teikt. Visa dzīve cilvē …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Svetlana Silova, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Levs Šļahters

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.