Mācības un darbs

Foto

 • Pēc institūta

  Es jau biju beigusi Skolotāju institūtu (tagad Daugavpils Universitāte), Petja tos divgadīgos kursus   (augkopības skola Gajokā), mēs jau bijām padomju laiku, padomju perioda jaunie speciā …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Mācības un darbs, Vassa Savčenko

 • Krusts

  Es uz skolu gāju un krustiņu nēsāju, lūk te, kreisajā azotē. No ķēdītes noņēmu. Ar saspraužamo adatu krūšturim piestiprināju, bet bez krustiņa uz skolu negāju: biju tā audzināta, ka bija …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Mācības un darbs, Vassa Savčenko

 • Par darba gaitām kolhozā

  Pēc lauksaimniecības vidusskolas beigšanas es sāku strādāt par zootehniķi. Pirmos trīs gadus turpat mācību saimniecībā, a pēc tam – rajonā, Maltas rajonā. Bet jau bija, sākās to kolhozu …

  Pētnieks: Mg.philol. Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Mācības un darbs, Helena Poča

 • Par profesijas apguvi un darbu

  Teicēja: „Tanā laikā jau agrāk to svētku tā nesvinēja. Līgo, izlaidums, es Rogovkā i vidusškolu beidzu. Rogovkā, es te dzimusi i auguse.”Intervētājs: „Pēc tam toļāk Rīgā mocī …

  Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Mācības un darbs, Antoņina Melne

 • Darbs kolhozā

  Nu, kolkozā es jau ari īsuoku gūs slaukt, i septenis klasis beidžu, muocejūs skūlā, a ostoitū godu vokora skūlā guoju, par tū, ka vaidzē maņ kolkozā gūs slaukt, nabie, mama vīna poša, tāvs iz …

  Pētnieks: Mg.philol. Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Mācības un darbs, Marija Brinke

 • Par "melno" podniecību

  „Melnie podi – tas nav ne speciāla glazūra, ne speciāls māls. Vienkārši tas apdedzināšanas veids ir biski savādāks. Nu, tāpat viņus, nu, redzējat, ka ir trauki, kas man tur …

  Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Mācības un darbs, Peteris Gailums

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.