Anita Ločmele

Foto

Anita Ločmele (dzimusi 1961. gadā) ir Baltinavas vidusskolas skolotāja, Baltinavas amatieru teātra „Palādas” režisore un daudzu tautisku komēdiju autore. Lugas paraksta ar pseidonīmu – Danskovīte -, jo dzimusi netālajā Dansku ciemā. 2008. gadā viņas lugas izdotas krājumā „Lugas”. Pēc viņas darbu motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēta izrāde „Latgola.lv” (2010).

 • Teika par senajiem latgaļiem

  Teicēja: „Kopu rūk vīnam i tiek virsā iz zorka. Nu, ko visi šokā, nu, ko tāds zorks, ka tī nevīna kapu kūpiņa nav redzama tomā vītā, kur roka. Nu i to zorku atroka, nu, ko... pie mūsu tā …

  Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Dzīvesvieta un ikdiena, Anita Ločmele

 • Par Dansku ciemu

  Teicēja: „Mēs zinām, ka latgalīši arī bija sirotaji, nu jim arī vajadzēja, kaut kadus, es nazinu, vergus vai kū, vai kaut kādu slimību laikā bija lielas izmiršanas, es nazinu. Voi …

  Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Dzīvesvieta un ikdiena, Anita Ločmele

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.