Valentīna Sorokina

Foto

 • Represijas

  -          Bet Staļina laikā ko darīja. Olas atdod, neskatās, vai tev liela ģimene vai maza, 350, dienā, skaiti, pa olai atdod, gaļu atdod. Tur pēc zemes …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentīna Sorokina

 • Izsūtīšana

  – -          Kura tante pie mums vakar atbrauca mazgāties pirtī, viņa arī bija Sibīrijā. Viņus izveda 49. gadā. Viņiem bija 4 zirgi. Atbrauca, …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentīna Sorokina

 • Kolhozs

      Izdzīvoja, pensiju nekādu nebija, viss savs. Mums bija tāda ļoti mālaina zeme, sējām āboliņu, pēc tam uz Daugavpili vedām, tur ebreji kaut kur Gajokā dzīvoja. Turēja govis, un viņi …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentīna Sorokina

 • Lūgšanu nams

      Lūk, lūdzas. Lūk, lūgšanu nams, redzējāt, pie mums stāv, neviens nelūdzas. Vis bija večiņas tādas, labi lūdzās, viņas lūdzās jau no jaunības, viņas visas apmira. Viss.

  -& …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Dzīvesvieta un ikdiena, Valentīna Sorokina

 • Soloduha

  Soloduhu kādu (солодуха – sens krievu ēdiens, deserts gavēņu laikā.)

  -          Soloduha garšīga bija, jā bet mēs neprotam to vārīt.

  -& …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Svētki un tradīcijas, Valentīna Sorokina

 • Apģerbs

  -          Vectēvam vienmēr bija krievu krekls (косоворотка), nekad dzīvē nevilktu citādāku kreklu. Lūkб dzīvē nekad neapvilktu, cik es atceros. Bārda viņ …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Svētki un tradīcijas, Valentīna Sorokina

 • - Kas tie tādi vecticībnieki?

  -          Tādi paši cilvēki, kā visi citi. No maziem gadiem pie ikonām jau lika lūgties. Mācīja gavēņus ievērot. Trešdien un piektdien  …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Svētki un tradīcijas, Valentīna Sorokina

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.