Cilvēks un vara

Foto

 • Radošā dzīve

  - Vai jūs rakstījāt arī sev, draugiem, kad dzīvojāt Daugavpilī?

  - Es rakstīju daudz epigrammu, lielu skaitu apsveikumu pantiņu, visdažādāko pasākumu scenārijus, sākot ar Nu, puiši! un beidzot …

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Dzīvesvieta un ikdiena, Boriss Judins

 • Represijas

  -          Bet Staļina laikā ko darīja. Olas atdod, neskatās, vai tev liela ģimene vai maza, 350, dienā, skaiti, pa olai atdod, gaļu atdod. Tur pēc zemes …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentīna Sorokina

 • Izsūtīšana

  – -          Kura tante pie mums vakar atbrauca mazgāties pirtī, viņa arī bija Sibīrijā. Viņus izveda 49. gadā. Viņiem bija 4 zirgi. Atbrauca, …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentīna Sorokina

 • Kolhozs

      Izdzīvoja, pensiju nekādu nebija, viss savs. Mums bija tāda ļoti mālaina zeme, sējām āboliņu, pēc tam uz Daugavpili vedām, tur ebreji kaut kur Gajokā dzīvoja. Turēja govis, un viņi …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentīna Sorokina

 • Kulaki

            Izvest bija tiesības, kā tētis zināja, kad tētis bija sanāksmē Ilūkstē, dzirdēja, kaut vai tas uz viņu neattiecās, un viņš nebija tajā  sanāksmē, …

  Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Vassa Savčenko

 • Par baznīcas apmeklēšanu padomju varas laikā

  Es gāju. Meitas negāja. Intervētāja: Lieldienās, jā? Bija aizliegts jau, viņas negāja uz baznīcu, pat tuvu baznīcai pat negāja, jo baznīcā vienmēr bija tādi dežuranti, kuri, no skolas skolnieki, kuri …

  Pētnieks: Mg.philol. Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentina Spalva

 • Par piederību komunistiskajai partijai

  Teicējs: „Skolā es, ka mācījos, oktobrēnu tad nebija, pionieros es kategoriski nestājos ar Lazdiņu Leonardu. Rēzeknē tagad tas mākslinieks, viņš Rezeknē skolu beidza, dzejnieks savulaik …

  Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Antons Slišāns

 • Interesants notikums (turp.)

  Pagāja jau, es izgāju jau no cietuma. I, kā reize, no cietuma izgāju, darba nav. Eju pa, vot, kā šodien atceros, pa dambi eju, eju pa dambi, pieiet kaut kāds vīrietis i saka: „ Вот где мо …

  Pētnieks: Mg.philol. Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentina Spalva

 • Interesants notikums. Ieslodzījums.

  Man tāds gadījums bija. Es, kad uz dzelzceļa strādāju, es strādāju pie kartiņas dalīšanas. Toreiz dzelzceļnieki saņēma papildu devu produktu, kartiņas. Un es tās kartiņas dalīju. Un vienu …

  Pētnieks: Mg.philol. Inguna Teilāne, Daugavpils Universitāte

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Valentina Spalva

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.