Alberts Ivaščenko

Foto

Dzimis 1925. gada 24. februārī, dzīvo Grodņā

 • Alberts Ivaščenko: Par reliģiju

  Kas man vēl no Sibīrijas palicis atmiņā? Man laikam bija kādi seši gadi, kad ateisti pēc vietējās varas pavēles iznīcināja baznīcu. Bet viņi tikai zvanus nometa, taču pašu baznīcu …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Starpkonfesiju un starpnacionālā saskarsme, Alberts Ivaščenko

 • Alberts Ivaščenko: Par Sibīriju

  Vai Jūsu vecāki ir no Sibīrijas?

  Nē, agrāk, cik nu es atceros, tēvs un māte dzīvoja kaut kur Urālos. Nē, jau kaut kur, bet māte dzīvoja Čeļabinskā, bet tēvs kaut kur Ufā. Jā, tā bija. Pēc tam viņi …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Pirmās bērnības atmiņas, Alberts Ivaščenko

 • Alberts Ivaščenko: Par vecākiem

  Es – Alberts Ivaščenko Andreja dēls – esmu dzimis Sibīrijas dziļumos. Apmēram tā kādreiz rakstīja arī dzejnieks Aleksandrs Puškins Sergeja dēls. Tas bija Irkutskas apgabalā …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Vecāki, Alberts Ivaščenko

 • Alberts Ivaščenko: Par tēvu Pirmā pasaules kara laikā

  Tātad – 30. gados mēs no Sibīrijas pārcēlāmies uz Dienvidurāliem. Tā bija Kopeiskas pilsēta. Tā bija ogļraču pilsēta. Tā bija slavena pilsēta tajā laikā, kaut gan tagad to reti kurš …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Vecāki, Alberts Ivaščenko

 • Alberts Ivaščenko: Pirmās bērnības atmiņas

  Mums nebija nekādas īpašas saimniecības, bet tēvs ļoti mīlēja dzīvniekus. It īpaši zirgus. Sibīrijā dzīvoja tādās saimniecībās, kuras veidoja no 2 līdz 3 mājām (būvēm) vienkopus. Vienā …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Pirmās bērnības atmiņas, Alberts Ivaščenko

 • Alberts Ivaščenko: Vecāku attieksme pret valsti

  Padomju varu viņi (vecāki) abi atbalstīja – gan tēvs, gan māte, kaut gan virtuvē savās sarunās viņi reizēm arī kaut ko kritizēja, bet naidīgu attieksmi no viņu puses es nemanīju. To neizrādīja …

  Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

  Kategorijas: Cilvēks un vara, Alberts Ivaščenko

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.