Kontakti

Ja jums ir stāsts, kas nedrīkst palikt neizstāstīts, rakstiet e-muzeja koordinatoriem: hf@du.lv!

Dr.philol., prof. Maija Burima, projekta vadītāja

Daugavpils Univeritāte

Vienības ielā 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

E-pasts:    hf@du.lv

Tālr.: +371 654 24238

Fax: +371 654 22611

Mob. tālrunis: +371 20218334

Janušs Poļakovskis, projekta menedžeris

Projekta partneris  - Inovācijas un attīstības veicināšanas centrs

e-mail: jp@ppc-icb.eu

 

Dr.philol., asoc.prof. Elīna Vasiljeva, pētnieciskās metodoloģijas eksperts

E-mail:   elina.vasiljeva@du.lv

Dr.philol., asoc.prof. Jeļena Koroļova, lauka pētījumu speciālists

E-mail:    jelena.korolova@du.lv

Dr.philol., Ingrīda Kupšāne, pētnieciskās metodoloģijas eksperts

E-mail:    ingrida.kupsane@du.lv

Mg.philol. Inguna Teilāne, lauka pētījumu speciālists

e-mail: inguna.teilane@du.lv

Dr.philol., Žans Badins, pētnieciskās metodoloģijas eksperts

E-mail:    zans.badins@du.lv

Dr.philol., doc. Valentīns Lukaševičs, lauka pētījumu speciālists

E-mail:    v.lukasevics@inbox.lv

Dr.philol., doc. Gatis Ozoliņš, lauka pētījumu speciālists

E-mail:    gatis.ozolins@du.lv

Mg.hist. Dmitrijs Oļehnovičs, e-muzeja koordinators
E-mail:    dmitrijs.olehnovics@du.lv

Dr.hist. Sergejs Pivovarčiks, projekta menedžeris

E-mail:  kafistbel@grsu.by

Dr.candid.hist., Aleksejs Zaģigulins,  pētnieciskās metodoloģijas eksperts

E-mail: zagidulin@tut.by

  

Dr.candid.hist., Svetlana Silova, mutvārdu tekstu redaktore

E-mail: ssilova@tut.by

Dr.candid.hist., Sergejs Omeļko, pētnieciskās metodoloģijas eksperts

E-mail: s.omelko@grsu.by

Dr.candid.hist., Natāļja Ivačenko, mutvārdu pētījumu eksperte 

Aleksandrs Dobrijans, lauku pētījumu eksperts

E-mail: adobr@tut.by

Dr.candid. philol.,  Irina Pivovarčika, lauku pētījumu eksperte

E-mail: i.pivovarchik@grsu.by

Oļegs Koļago, mutvārdu tekstu redaktore

E-mail: kaliaga@mail.ru

Dr.hist., Svetlāna Seļverstova,  nekropoles pētnieciskās metodoloģijas eksperte

E-mail: svetik_kul@mail.ru

Dr. candid. hist., Albīna Semenčuka,  nekropoles pētnieciskās metodoloģijas eksperte

E-mail: h.siemianczuk@gazeta.pl

Jūlija Jūrkoveca, nekropoles pētnieciskās metodoloģijas eksperte

E-mail: i-jul@tut.by

Natālija Filina, nekropoles pētnieciskās metodoloģijas eksperte

E-mail: nlebedeva@grsu.by

Ksenija Adasika, e-muzeja koordinātore

E-mail: adasik-kseniya@tut.by

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.