Boriss Judins

Foto

Boriss Judins (dz. 1949),ir pazīstams literāts, dzejnieks un prozaiķis, vairāku publikāciju autors ASV, Bulgārijas, Francijas, Igaunijas, Jaunzēlandes, Krievijas, Ukrainas, Vācijas zinātniskajos izdevumos, rakstu krājumos almanahos. 2004. gadā prēmijas Ra Bērni laureāts nominācijā Proza. Absolvējis Daugavpils Pedagoģiskā institūta filoloģijas fakultāti (1970. Strādājis vairākos arodos: bija gan atslēdznieks, gan runas mākslinieks, gan akmeņkalis. Kopš 1995. gada dzīvo Ņujorkā, ASV. Pirms emigrācijas dažus gadus vadījis krievu kultūras biedrību Rusiči.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.