Евгения Бегецкая

Foto

Евгения Бегецкая (Анацкая), 1923 г.р., родилась в д. Орковичи, Лидского района, Гродненской области, проживает в г. Берёзовка Лидского района Гродненской области.

 • Евгения Бегецкая: О населенном пункте

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А что было в Берёзовке в 1948 году?

  Тут усяго семісят дамоў было. Сваіх, з хазяйствамі. Са Столявымі баракамі. Семісят дамоў было. Дзе была, помніш, некалі дзеравянная баль …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Место жительства и будни, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: Межнациональные отношения во время войны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А потом вы куда вернулись, в Оркавичи?

  Да, да бацькі. Брат прыйшоў без нагі. Ён з фронта прыйшоў. Іх, як асвабадзілі Асвенцім, забралі на фронт. І ён тры кілометры не дайшо …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Межконфессиональное и межнациональное общение, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: Рацион белорусов до войны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А что готовили до войны?

  Сало ўжо больш было. Часцей елі. А каўбасы – не, каўбас жа ж не наробіш многа з кабана. Тады як наробіш – паядзім з нядзельку, а тады і …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Семья, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: Работа на стеклозаводе «Неман» после войны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А где после войны работали?

  Я работала сперва… Пака паспарта не было, як прыйшла сюды ў Берозаўку, работала два гады на хазяйстве. Тут было, дырэктар дзяржаў. Падсо …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Учеба и работа, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: О родителях

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Откуда вы?

  З Навагрудскага раёна, дзерэўні Оркавічы… Там нашы дзяды і прадзеды, там уся наша, в обшчам, патомства радзіны, нашых радзіцелей усіх. От.

  А что помните …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Родители, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: О школе, похоронах Ю. Пилсудского

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А мы ж пры Польшчы я ж у школу хадзіла польскую. Пяць класаў скончыла. Вот.

  В Орковичах школа была?

  Не, в Углух, там кіламетар ад нас дзерэўня была. Так яны хадзілі ўсе т …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Школа, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: О массовых расстрелах в Орковичах и округе

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Массовых расстрелов в Орковичах не было? У нас тут не было. Там кругом былі дальшэ. Асобенно казалі ў Пудзіне, там много пабілі. Нас только было васемнаццаць чалавек узята, …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Воспоминания о войне, Евгения Бегецкая

 • Рабочий лагерь в Гамбурге

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А пасля ўжо немец прыйшоў. Немец пабраў, павывозіў. Мы з братам былі вывезеныя. Спярва былі ў Эстоніі, а патом паперавезлі нас у Германію. Я была ў Гамбурге, а брат быў у Ас …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Быт в войну, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: Хозяйство в Орковичах

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А какое хозяйство у вас было в Орковичах?

  Ну што ш там: конь ды карова, ды парася – і ўсё. Курэй дзяржалі, авечкі былі… І жыта сеялі, і лён сеялі, усё самі ўбі …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Место жительства и будни, Евгения Бегецкая

 • Евгения Бегецкая: Довоенный костюм

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А какой костюм до войны носили?

  А божа, які касцюм?! Якія былі касцюмы, дзеткі? Усё сваё было. Што натчом, юбку якую з тканава пашыем, кофтачку з тканава, звяжам кофтачку, …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Семья, Евгения Бегецкая

Программа трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства 2007-2013 гг.
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Этот проект финансируется Европейским Союзом
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Содержание настоящего сайта является предметом исключительной ответственности Даугавпилсского университета, и никаким образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза.