Евгения Бегецкая: Межнациональные отношения во время войны

Категории: Межконфессиональное и межнациональное общение, Евгения Бегецкая

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

А потом вы куда вернулись, в Оркавичи?

Да, да бацькі. Брат прыйшоў без нагі. Ён з фронта прыйшоў. Іх, як асвабадзілі Асвенцім, забралі на фронт. І ён тры кілометры не дайшоў да Берліна і ногу адарвала. Адарвала толька ступень, а патом пашло заражэніе. Усё бралі-бралі, каб скарэй вайна кончылася, гэтых не падбіралі ваенных, каторыя былі раненыя, не ўспявалі падбіраць. Так яго ад пад самы клуб аднялі ногу. То ён ляжаў доўго, больш як… пачці год там быў, у Германіі ў госпіталі, пакуль залячылі. Адымалі раз, другі раз, трэці раз, пака после ўжо рабілі пратэз яму. Стары немец такі быў, што ў яго было тожа пяць дзяцей, ён пратэзы рабіў. Так ён сказаў, што: “Я, – кажа, – яму даваў; я не з’ядаў паёк свій, што давалі”, - брат казаў. Так ён кажа: “Я збяру гэтага пайка ўвечары, як ён прыйдзе мерку знімаць ці падмяраць, так я, – гаворыць, – аддам дзецям, што ён аж плакаў: “Што і ў вас харошыя людзі, – кажа, – ест ”. Ён зрабіў яму такі харошы пратэз, што ён во, паміраў, і надзелі гэты пратэз: што калено адшыналося сабе, а там ступня была, як вата. Настаяшча нага была, не пазнаеш, што гэта…як раздзенецца, і цвет такі, і ўсё зроблена такое было, як нага яго. І быў харошы пратэз. Ён хадзіў на ім усё ўрэмя. На кастылях мала і хадзіў, усё на пратэзе.

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

А потом вы куда вернулись, в Оркавичи?

Да, к отцу. Брат с фронта пришёл без ноги. Их как освободили, Освентим, забрали на фронт. И он три километра не дошёл до Берлина – ногу оторвало. Оторвало только ступню, а потом пошло заражение. Раненых не успевали подбирать. Так ему аж под самое бедро отняли ногу. Так он лежал долго, почти год был там в Германии, в госпитале, пока не вылечили. Отнимали раз, второй, третий. А потом протез сделали. Делал протезы старый немец, у которого было пятеро детей. Так он (брат) отдавал свой паёк. Так немец даже плакал: «И у вас хорошие люди есть». И он сделал ему такой хороший протез: настоящая нога была, не узнаешь, что это протез. Он ходил на нём всё время. На костылях мало ходил – всё на протезе. Даже хоронили его с протезом.

Фотографии

Аудио запись

Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

Программа трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства 2007-2013 гг.
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Этот проект финансируется Европейским Союзом
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Содержание настоящего сайта является предметом исключительной ответственности Даугавпилсского университета, и никаким образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза.