Михаил Крипец

Foto

Михаил Крипец, 1928 – 2014, родился в д. Докудово Лидского района Гродненской области.

 • Михаил Крипец: Про солтыса

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А я, вы знаеця, мене тожэ ў Германію, ўжэ хацелі, каб я ў Германію ехаў. Нас двенаццаць чалавек. А мой баця пашол да солтыса і солтыса адлупіў. «Што, ты, – кажа, …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, доцент, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Воспоминания о войне, Михаил Крипец

 • Михаил Крипец: Про пленных

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Былі ў нас два ваенныя асталіся. Адзін – у інваліда, адзін – у Кулеш там, адзін – у Бялундзія астаўся. Ну, як немец ужэ прыказ: усім пленных у Ліду прызвац …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, доцент, /o>

  Категории: Воспоминания о войне, Михаил Крипец

 • Михаил Крипец: Про отца

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Ну, сразу ацец быў халасцяком. Яны тры Крыпцы, у сямнаццатам гаду пашлі з Ленінам. Баця мне расказваў, як гэта была. Яны так – днём у балотах былі, у шалашах там-ка ра …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, доцент, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Родители, Михаил Крипец

 • Михаил Крипец: Польские партизаны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А ў нас польскія парцізаны многа людзей пабілі тожа. І такіх невінных маіх суседаў. Усё. Вы знаеця, а ўжэ парцізанка як паявілася, ішлі, мусіць, шэсць чалавек яўрэяў, і мала …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, доцент, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Воспоминания о войне, Михаил Крипец

 • Михаил Крипец: Партизаны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А тут немцы тока, вы знаеця, этыя польскія парцізаны з Дакудава уехалі ад нас. Тады рускія парцізаны прыходзяць: адзін па правай старане, адзін па левай старане і выбіралі п …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, доцент, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Воспоминания о войне, Михаил Крипец

 • Михаил Крипец: Начало войны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А где Вас война застала?

  Дома. Я дома быў. Мне трынаццаць лет была. Нас як за Польшчаю, не гаварылі там, Крыпцавы сыны, бальшавіковы сыны. На брата і на мене.А тут шчас вай …

  Исследователь: Наталья Иващенко, кандидат исторических наук, доцент, ГрГУ им. Я. Купалы, Ксения Адасик, ГрГУ им.Я. Купалы

  Категории: Начало войны, Михаил Крипец

Программа трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства 2007-2013 гг.
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Этот проект финансируется Европейским Союзом
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Содержание настоящего сайта является предметом исключительной ответственности Даугавпилсского университета, и никаким образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза.