Любовь Веремей

Foto

Любовь Веремей, 1931 г.р., родилась и проживает в д. Турки, Докшицкого района, Витебской области.

 • Любовь Веремей: Воспоминания детства

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Скажыце, а ці бачылі Вы тады цукеркі, нейкія іншыя такія салодкія пачастункі?

  Ай, калі паедуць у Докшыцы нашы на кірмаш. Гэты мы Польшч была ўжо. Пры Польшчы помню. Жджом, …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Первое детское воспоминание, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Жизнь при Польше

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Скажыце, Любоў Уладзіміраўна, вот, якія ў Вас такія яркія ўспаміны засталіся з даваенных часоў, калі тут была польская ўлада? 

  Ну пры Польшчы рабілі мы на зямлі, рабіл …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Межконфессиональное и межнациональное общение, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Выпечка хлеба

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А раскажыце, як Ваша маці выпякала хлеб? 

  Хлеб пекла. Добры хлеб пекла. Дужа ўмела хлеба, хлеб пячы. Дужа, дужа добры. І я пекла хлеб, помню. Помню, яшчэ пекла і хлеб. …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Семья, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Школа до войны

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А скажыце, калі Вы пайшлі ў школу? 

  У школу я пашла. Ну я перад вайной. Ну, ужо... за Польшчу пашла. Але я ма, очэнь мала пахадзіла нешта. Мала. І прышлі Саветы. А тад …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Школа, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Рацион белорусов

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Скажыце, а вот якія стравы былі на стале? Што Вы памятаеце? Што елі? 

  На стале былі сразу. На первае была прымерна там суп капуста, з капусты там, с-с-з буракоў, там к …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Семья, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Об отце

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  А бацька Вам расказваў пра тое, як яму жылося яшчэ да рэвалюцыі?  

  Ну, ну расказваў, што асталіся малыя яны. Бацькі паўміралі. Старэйшы брат іх гадаваў. Іх было чэ... …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ Я. Купалы

  Категории: Родители, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Хранение продуктов

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Я яшчэ хацеў спытацца, а дзе захоўвалі прадукты, тое ж мяса? Ну паглядзіце, цяпер ёсць халадзільнікі, а тады? 

  Мяса? Закалолі кабана, пасалілі ў бочку яга. Гэта з крыш …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Семья, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Хозяйство

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

   Скажыце, а як выглядала тады вёска? Як выглядалі хаты, дарогі? 

   Дарогі былі, дзе булыжнік. Дарогі былі плахія. Хаты былі саломай крытыя. Саломай. Кулі. Сал …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Семья, Любовь Веремей

 • Любовь Веремей: Досуг

  ОРИГИНАЛЬНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ

  Скажыце, а Вы казалі, што моладзь весела жыла тады. 

  Ой, весела, ой, што весела. Ужо падрасла, ужо была дзеўкай. Ужо ж вот. Але ж былі большыя ў мяне. Цяпер ужо дванац …

  Исследователь: Олег Коляго, старший преподаватель, ГрГУ им. Я. Купалы

  Категории: Межконфессиональное и межнациональное общение, Любовь Веремей

Программа трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства 2007-2013 гг.
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Этот проект финансируется Европейским Союзом
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Содержание настоящего сайта является предметом исключительной ответственности Даугавпилсского университета, и никаким образом не может отражать официальной позиции Европейского Союза.