Dziesma "Irbenājs"

Kategorijas: Jefrosinja Ivanova, Svētki un tradīcijas

Irbenājs


Mums kalnā irbenes,
Ak, mums kalnā irbenes,
Nu un ko,  nu irbenes,
Nu kam kāda daļa: irbenes.

Tur meitene pastaigājās,
Ak, tur meitene pastaigājās,
Nu un kam kāda daļa, pastaigājās.
Nu kam kāda daļa, pastaigājās.

Ziediņu irbenei nolauza,
Ak, ziediņu irbenei nolauza.
Nu un ko tad - nolauza,
Nu kam kāda daļa: nolauza.

Vainadziņā  vija,
Ak, vainadziņā vija,
Nu un ko nu - vija
Jā, nu kam kāda daļa: vija.

Kazaņas upītē meta,
Ak, Каzaņas upītē meta
Nu kam kāda daļa, meta,
Nu kam kāda daļa, meta.

Каzaņas upīte, kazaku.
Каzaņas upīte, kazaciņš,
Nu un ko, nu кazaciņš,
Nu kam kāda daļa kazaciņš.

Kazaciņš,  mīļais mans,
Ak каzaciņš, mīļais mans!
Nu, ko tad, mīļais mans!
Nu kam kāda daļa mīļais mans!

Dzirdu, dodies tu karagājienā,
Dzirdu, dodies tu karagājienā,
Nu un, ka karagājienā,
Nu kam kāda daļa  karagājienā.

Mani sev līdz neņem,
Mani sevi līdz neņem.
Nu un, kam kāda daļa, neņem?
Nu un, kam kāda daļa, neņem?

Paņem mani sev līdz,
Paņem mani sev līdz,
Nu un, kam  daļa - sev līdz?
Nu kam  kāda daļa - sev līdz?

Es jums būšu kalpone,
Es jums būšu kalpone.
Nu un kam kāda daļa: kalpone,
Nu kāda kam daļa: kalpone?

Uzticama kalponīte,
Uzticama kalponīte,
Nu un kam daļa - uzticama,
Nu kam kāda daļa uzticama?

Auzas-siens, viss ir mans,
Auzas-siens, viss  ir mans,
Nu un kam daļa: viss ir mans,
Nu kam kāda daļa: viss ir mans!

Tava nav nekā,
Tava nav nekā,
Nu un kam kāda daļa: nekā,
Nu kam kāda daļa: nekā!

Šīs dziesmas pavadībā arī visu laiku gājām, dejojām ar’.  „Zaķītis” – tā arī bija
хожалая, kaut kā tā „Pelēkais zaķīti, neej tur” – lūk, kaut kur tad es kaut ko arī līdzīgu dzirdēt dzirdēju, bet zināt nezinu.

Fotogrāfijas

Audio ieraksts

Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.