"A Mēs prosu sējām – sējām"

Kategorijas: Праздники и традиции, Ефросинья Иванова

Mēs prosu sējām – sējām,

Mēs prosu sējām – sējām,

Ak, tik labi sējām – sējām,

Ak, tik labi sējām – sējām.

 

Mēs prosu izmīdīsim – izmīdīsim,

Mēs prosu izmīdīsim – izmīdīsim,

Oi, tik labi izmīdīsim – izmīdīsim,

Oi, tik labi izmīdīsim – izmīdīsim.

 

Kā lai prosu izmīda – izmīda,

Kā lai prosu izmīda – izmīda,

Oi, tik labi izmīdīsim – izmīdīsim,

Oi, tik labi izmīdīsim – izmīdīsim.

 

Mēs zirgus izlaidīsim – izlaidīsim,

Mēs zirgus izlaidīsim – izlaidīsim,

Oi, tik labi izlaidīsim – izlaidīsim,

Oi, tik labi izlaidīsim – izlaidīsim.

 

Mēs zirgus gūstā saņemsim – saņemsim,

Mēs zirgus gūstā saņemsim – saņemsim,

Oi, tik labi gūstā saņemsim – saņemsim,

Oi, tik labi gūstā saņemsim – saņemsim.

 

Mēs zirgus izpirksim – izpirksim,

Mēs zirgus izpirksim – izpirksim,

Oi, tik labi izpirksim – izpirksim,

Oi, tik labi izpirksim – izpirksim.

 

Kā lai zirgus izpērk – izpērk?

Kā lai zirgus izpērk – izpērk?

Oi, tik labi izpērk – izpērk,

Oi, tik labi izpērk – izpērk.

 

Mēs dosim simt rubļu, simt rubļu,

Mēs dosim simt rubļu, simt rubļu,

Oi, tik labi simt rubļu, simt rubļu,

Oi, tik labi simt rubļu, simt rubļu.

 

Ko gan jums vajag(a)?

Ko gan jums vajag(a)?

Oi, tik labi vajag(a) – vajag(a),

Oi, tik labi vajag(a) – vajag(a).

 

Mums vajag jaunavu – jaunavu,

Mums vajag jaunavu – jaunavu,

Oi, tik labi jaunavu – jaunavu,

Oi, tik labi jaunavu – jaunavu.

 

Tad meitenes bēg kur kurā, bet puiši ķer. Līgavainis ķer savu līgavu. Nu tā. Viņš, tātad, noķer savu līgavu. Viņa nav saģērbusies līgavas kleitā! Tad jau draudzenes iesaistās. Draudzenes viņu atņem jauniķim un sāk to ģērbt. Aizved un ģērbj viņu. Tas taču ir kāzu rituāls.

Fotogrāfijas

Audio ieraksts

Pētnieks: Dr. philol. Jeļena Koroļova, Daugavpils Universitāte

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.