Koki, krūmi un puķes

Kategorijas: Kolekcija un pētniecība, Latvija, Ēriks Začs

Vai jūs varētu pastāstīt, kādas agrāk puķes un kādus skaistuma kokus un krūmus audzēja pie Latgales lauku sētas?
Varu pastāstīt tikai par to, kas auga konkrēti manā dzimtajā lauku sētā. Ar puķu kopšanu un puķu dārziņiem nodarbojās māte. Mums dārzā bija puķu dārziņš un tad tur auga noteikti 4 vai 5 peoniju krūmi, bija arī oranžās lilijas – tādas parastas, es tieši bioloģisku nosaukumu nepateikšu. Nu tādas, kas aug pie katras lauku sētas. Tad stādīja arī – tie bija daudzgadīgi augi peonijas un lilijas. Bet audzēja arī gladiolas no sīpoliem un dālijas. Pārējās puķes tika sētas. Nu varu nosaukt, ka tās bija lielā krese, puķuzirnīši, kosmejas, asteres, matiolas, kliņģerītes, arī samtenes. Varbūt vēl kāda – cekulītes, flokši bija. No krūmiem bija parastās baltās rozes, bija spirejas pie mūsu mājas, ceriņi, protams. Vairāk tādu īpašu krūmu nebija. Tad mums bija sausā tualete, pie tās vāka, kur nu teiksim tā vieta tāda, lai nebūtu pārāk redzama, tika iestādīti kaut kādi graudzāļu krūmi, kuriem bija svītrainas, balti zaļas lapas. Tās sauca par būrteitem.

Fotogrāfijas

Audio ieraksts

Pētnieks: Dr. philol. Valentīns Lukaševičs, Daugavpils Universitāte

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.