Anekdote par kandžas gatavošanu

Kategorijas: Svētki un tradīcijas, Anna Jermacāne

Teicēja: Tais laikos, ka to šmakovciņu nadrīkstēja dzīt un ka, ka jau bija, goja ziņas, Zīmassvētki, es sovā vōrdā un mīļā runāšu. Ar veiru gribējām izdzīt šmakovciņu, lai Zīmassvētkos varētu īdzert, pasvinēt. Tagad, ē, tū lītu visu izdarījām, atskrien kaimiņu puika: „Policija brauc! Nu, mēs tā saprotam, ir joslēpj. Ko tad darīsim? Nu, joslēpj. A, zini kā agrākos laikos man bija tādi platie brunči, es uz tos kanniņas porliku brunčus, atsasēdos. A to šlandziņu veirs ite biksēs pa storu. A ku tad to pudeleites likt, nu, pilnos? Bērnu ratiņos ielikām iekšā. Atiet policisti tādi jauni. Un tā skotās un meklē, navar atrast. „Vai tad tiešām, mūsim sūdzības dēļ, pie jūsim dorā tādu lītu?” „Nu, nav, niko nav!” A tis ir kaimiņu puika: „Es zinu, es zinu! Es vusu jūsiem pastāstīšu!” Nu, labi, stosti! „Ziniet, policista kungi! A, aparāts ir saimniecei zem brunčos, šlandziņa saimniekam biksēs, a rezultāts, iznākums ir ratiņos.

Fotogrāfijas

Video ieraksts

Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.