Alberts Ivaščenko: Pirmās bērnības atmiņas

Kategorijas: Pirmās bērnības atmiņas, Alberts Ivaščenko

Mums nebija nekādas īpašas saimniecības, bet tēvs ļoti mīlēja dzīvniekus. It īpaši zirgus. Sibīrijā dzīvoja tādās saimniecībās, kuras veidoja no 2 līdz 3 mājām (būvēm) vienkopus. Vienā tādā saimniecībā saimniekam bija angļu šķirnes ķēve. Laba, skaista, un viņai piedzima kumeļš. Taču kumeļš bija vārgs un slimīgs, saimnieks no tā gribēja tikt vaļā. Tēvs to uzzināja un palūdza kumeļu sev. Saimnieks to viņam arī atdeva. Tēvs to atveda mājās, ievilka iekšā un iekārtoja to pie mums uz segas dzīvoklī. Mamma par to gan nebija apmierināta un rāja viņu. Taču pateicoties tēva rūpēm (tēvs to kumeļu kopa kā mazu bērnu), no slimā kumeļa izauga skaists, straujš sieviešu kārtas zirgs. Tēvs viņu nosauca par Bronzu. Viņa bija gan skaista, gan mierīga un pakļāvīga pēc rakstura. Kad tēvs ar viņu pastaigājās vai jāja seglos pa ciemu, tad visi priecājās par šo zirgu. Viņai pierē bija skaista zvaigzne. Tēvu visi slavēja, ka viņš no slimā kumeļa izaudzēja tādu skaistu zirgu. Taču prieki nebija ilgi. 1929. gadā pie mums organizēja kolhozu. Tēva zirgam bija uzlikts milzīgs nodoklis, to bija grūti nomaksāt. Tēvs bija spiests pārdot šo skaisto zirgu vietējam kolhozam. Ar to sāka jāt kolhoza priekšsēdētājs. Kad viņš jāja pa ciemu un arī gar mūsu māju, māte vienmēr raudāja par šo skaisto zirgu. Viņai bija žēl, ka tik ātri nācās šķirties no šīs skaistules.

Fotogrāfijas

Audio ieraksts

Pētnieks: Natalya Ivaschenko, PhD (Historical Sciences), associated professor at Yanka Kupala State University of Grodno, Kseniya Adasik, Yanka Kupala State University of Grodno

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.