Jevgēnija Begecka: Atmiņas par karu

Kategorijas: Kara norise, Jevgēnija Begecka

Vai Orkovičos bija masu slepkavības?

Pie mums te nebija, bet tur tālāk gan šāva. Sevišķi daudz noslepkavoja Pudino – tā ļaudis runāja. Mēs te bijām tikai astoņpadsmit cilvēki paņemti un aizvesti uz darbiem, bet četrus nošāva. Tos divus nošāva nezināmā vietā, bet divi pārnāca dzīvi. Tas otrais arī bija mūsu tēvs.

Fotogrāfijas

Audio ieraksts

Pētnieks: Dr.candid.hist., Natāļja Ivačenko, Ksenija Adasika, Jankas Kupalas Grodņas Valsts Universitātē

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.