Nācis klajā rakstu krājums „Daugavpils novads. Vietas vērtība”

Nācis klajā rakstu krājums “Daugavpils novads. Vietas vērtība”, kas veidots Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes redakcijā (apgāds “Zinātne”, 2018). Krājuma pamatā Latvijas Universitātes (LU) un Daugavpils Universitātes (DU) mācībspēku un studentu 2016. un 2017. gada vasarā veiktie pētījumi. Grāmatas atvēršanas svētki notika 26. oktobrī Vaboles pagastā. Par tiem plašāk stāsta DAUTKOM televīzija. Sižetā par grāmatu runā tās veidotāji un autori: LU profesore Janīna Kursīte, DU profesors Arvīds Barševskis, LU folkloristikas nozares doktorants Uģis Nastevičs un citi. Grāmatā ir ievietos DU docētāja Dr. philol. Valentīna Lukaševiča raksts.

2016. gada ekspedīcijā, kura notika no 11. līdz 16. jūlijam, piedalījās DU mācībspēki – Dr. philol. prof. Maija Burima, Dr. philol. doc. Valentīns Lukaševičs, Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs, un DU Humanitārās fakultātes (HF)  studējošie –  Eva Kasparenoka, Oļģerts Rihlickis.

2017. gada ekspedīcijā, kura ilga no 1. līdz 7. jūlijam, piedalījās DU mācībspēki –  Dr. philol. prof. Maija Burima, Dr. philol. doc. Valentīns Lukaševičs, kā arī DU HF studentes Eva Kasparenoka,  Madara Bokāne un Diāna Skuķe.

https://www.youtube.com/watch?v=mYzEmK1vJTo

Par pasākumu un grāmatu var uzzināt arī Latgales Reģiona televīzijas sižetā

https://www.youtube.com/watch?v=agJJXbIFYDI

 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.