Uzsākta projekta „Daugavpilieši – Daugavpilij!" realizācija ar mērķi pētīt, saglabāt un popularizēt ievērojamu Daugavpils iedzīvotāju atmiņas par Daugavpils attīstību dažādās tautsaimniecības jomās

2016. gada aprīlī Daugavpils Universitātes biedrība “Intelekta parks” uzsākusi projekta „Daugavpilieši – Daugavpilij!” (ID Nr. 1.23 ) realizāciju. Projekta mērķis – Daugavpils iedzīvotāju kultūras atmiņas un artefaktu izpēte, popularizācija un saglabāšana nākamajām paaudzēm. Tā realizēšanas laikā tiks intervēti ievērojami daugavpilieši, kas atstājuši spilgtu ieguldījumu pilsētas vēsturē un pārstāv dažādas jomas: medicīnu, uzņēmējdarbību, sabiedrības drošību vai apkalpojošo sfēru, rūpniecību, celtniecību, literatūru, mākslu, mūziku, izglītību, kultūru.

Projekta „Daugavpilieši – Daugavpilij!” ieviešanas rezultātā tiks savākta, apkopota un nākamajām paaudzēm pārņemamā veidā saglabāta Daugavpils attīstības vēsturisko gaitu ilustrējoša audiovizuālo liecību un segmentētu mutvārdu vēstures liecību kopa par Daugavpils attīstību. Projekta laikā tiks veikta pierakstīto interviju 10  audiovizuālo vienību apstrāde, segmentēšana un sagatavošana digitalizācijai e-muzejā „Vitamemoriae”. Ar e-muzeja starpniecību projekta rezultāti būs pieejami Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, interesentiem, vēstures un sociālantropoloģijas speciālistiem  visur pasaulē.

Projekts tiek īstenots ar Daugavpils pilsētas domes programmas  „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu.

Projekta vadītāja Maija Burima.

Projekta īstenošanas termiņš: 02.05.2016. – 12.12.2016.

 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.